TAKE YOU TIME

Take You Time – Disclaimer – Privacy & Cookie Policy

 

Algemene voorwaarden Green Fit Beauty Concept.

(Take You Time Health Coaching – Wandel Naar Je Natuurlijke gewicht Methode)

Algemene voorwaarden en privacy & cookie policy.

De inhoud van de “Take You Time” website en social media platforms, online en één-op-één coachingtrajecten, inclusief tekst, afbeeldingen, video, informatie verkregen van “Take You Time” of uit online-modules of fysieke coachingsprogramma’s gemaakt door de oprichter Lies Helsloot of gastschrijvers, en ander materiaal zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als een vervanging voor het raadplegen van uw arts voor medisch advies met betrekking tot uw gezondheid. Vraag altijd medisch advies voor vragen over uw medische toestand. Als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de hulpdiensten.

U mag nooit medisch advies in de wind slaan of het inwinnen ervan uitstellen vanwege een verklaring die u op onze website hebt gelezen en/of op een van onze sociale mediaplatforms of tijdens coachingstrajecten hebt gelezen of gehoord. De informatie op ” Take You Time ” en aanverwante platformen mag niet worden gebruikt in plaats van advies van gekwalificeerde medische professionals. Het is belangrijk dat de informatie op “Take You Time” en aanverwante platformen en initiatieven alleen wordt gebruikt in combinatie met gekwalificeerde medische begeleiding. Als u weet of vermoedt dat u zwanger bent of een lichamelijke of medische aandoening hebt, is het absoluut noodzakelijk dat u het advies van uw arts inwint. Het wordt u ten zeerste aanbevolen om een dokter te consulteren voordat u start met afvallen. Alle informatie en (online-) coaching en workshops zijn slechts bedoeld voor gezonde volwassen individuen. Ze zijn niet geschikt voor gebruik door: minderjarigen, wanneer u zwanger bent, een gezondheidskwaal heeft (o.a. een eetstoornis). In deze gevallen is het aanbevolen om professioneel medisch advies te zoeken alvorens een gezondheidstraject te starten.

Voordat u tips opvolgt of een dieet of supplementen gebruikt die op onze website, tijdens coachingstrajecten, boeken en/of of sociale media staan, raden wij u ten zeerste aan om een arts of andere zorgverlener te raadplegen. Lies Helsloot van “Take You Time” is geen gediplomeerde medische zorgverlener en heeft geen expertise in het adviseren over, diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of in het bepalen van het effect van een specifieke actie, activiteit, supplement, routine of programma op een medische aandoening of een andere aandoening.

Hoewel sommige inhoudsaanbieders van “Take You Time” professionele zorgverleners of gediplomeerde artsen kunnen zijn, geeft “Take You Time” geen professioneel advies van welke aard dan ook aan u persoonlijk, maar verstrekt het alleen algemene educatie en informatie aan u over wellness-onderwerpen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel of schade die zou voortvloeien uit enige informatie gepubliceerd op deze website en verwante sociale media sites. U bent zelf verantwoordelijk voor alle acties die u onderneemt met betrekking tot uw medische zorg.

“Take You Time” en Lies Helsloot zijn niet verantwoordelijk voor de conditie of inhoud van websites van derden die links op de website, online leerplatform of sociale media hebben. Links naar sites van derden worden enkel voor het gemak van de gebruiker aangeboden en impliceren geen goedkeuring van die sites of producten of diensten die op die sites worden aangeboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor en houden ons niet noodzakelijk aan de meningen die door onze content contributors worden geuit. Meningen en andere verklaringen geuit door gebruikers en derden (bijv. bloggers, artsen) zijn uitsluitend de hunne en niet de mening van “Take You Time”.

Inhoud gecreëerd door derden is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de derden en de nauwkeurigheid en volledigheid ervan worden niet onderschreven of gegarandeerd. U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om inhoud te bekijken en te verspreiden via onze website en/of sociale mediaplatformen, “Take You Time” en Lies Helsloot geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaan met betrekking tot de inhoud.

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring kunt u alles lezen over de

wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

In deze verklaring kunt u ook lezen wat al uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en ook hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd door o.a. wetswijzigingen.

Wat is Take You Time

Take You Time is een blog en coachingsbedrijf gehost door Lies Helsloot, zaakvoerder van Green Fit Beauty Concept BVBA, Keukeldam 35 D – 8790 Waregem – BE0632 457 816 – België

Voor sommige zaken worden uw gegevens verzameld. Deze verklaring legt uit hoe dat in zijn werk gaat. U bent steeds welkom met vragen hierover. U kunt deze mailen via de contactpagina op deze website.

DOELGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Green Fit Beauty Concept verzameld voor een aantal doeleinden. U kunt deze hieronder nalezen:

Nieuwsbrieven

Take You Time verstuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het verspreiden van interessante informatie over gezondheid. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daartoe bestemde formulier op de website van Take You Time. Daarnaast kunt u ook worden toegevoegd aan specifieke mailings gekoppeld aan facebook of andere social media groepen: communities, gratis en betalende workshops, promoties, coaching, … U kunt deze informatie altijd nalezen op de sociale media. Neem contact met ons op

Uw gegevens worden verzameld via het formulier op deze blog site en via de sociale media kanalen. Je kan ons altijd contacteren om ze in te kijken.

Doel van de gegevens: waar gebruiken we uw gegevens voor?

Analytics

De website van takeyoutime verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit

wordt gedaan met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gekoppeld aan

uw persoonlijke gegevens. Het gaat om informatie zoals: de duur van een websitebezoek, pagina’s die veel bezocht worden. Dit alles om deze website en de inhoud ervan te optimaliseren.

De ontvangers van uw gegevens

De gegevens die Take You Time / Green Fit Beauty Concept ontvangt en verwerkt worden beheerd met:

Mailerlite

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd met het programma Mailerlite. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite.

ELOPAGE (of vervangend online leerplatform)

Onze online-modules zullen gehost worden op het platform ELOPAGE. Op het moment dat u zich aanmeldt op dat platform teneinde uw online-traject te kunnen volgen, worden uw e-mailadres, betaalinformatie, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ELOPAGE of een vervangend leerplatform.

Antagonist

De e-mails van Take You Time / Green Fit Beauty Concept worden gehost bij Antagonist. Als u contact met ons opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die e-mails opgeslagen op de servers van Antagonist.

WordPress

De website en de back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die je achterlaat op de Take You Time website worden opgeslagen op de servers van WordPress.

Facebook

Alles wat u op facebook deelt in een of meer groepen of pagina’s die met onze activiteiten te maken hebben, wordt door facebook opgeslagen. Voor alle zaken betreffende privacy op Facebook dient u contact op te nemen met Facebook.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door Take You Time voor langere tijd bewaard, maar nooit langer

dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij uw gegevens op grond van een wettelijk voorschrift langer zouden moeten bewaren.

 

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres, achternaam en voornaam worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Mailchimp. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen via het contactformulier.

Contact

Op het moment dat u per e-mail contact opneemt met onze site takeyoutime.com, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden maximaal twee jaar bewaard.

Google Analytics

De gegevens die Analytics verzamelt op de website zijn anoniem, dus niet gekoppeld

aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd

opgeslagen binnen Google Analytics.

Facebook – instagram -…

Voor gegevens over Facebook, instagram en andere social media kanalen waarop wij actief zijn (niet limitatieve lijst), verwijzen wij u naar deze kanalen zelf.

BEVEILIGING

Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden

alleen beheerd in de hiervoor genoemde systemen en software. De door Take You Time of Green Fit Beauty Concept verstrekte persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via de bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code gegenereerd die vanuit de software wordt verstuurd naar de beheerders van Take You Time of daaraan verbonden leerplatformen zoals ELOPAGE.

Beveiliging

Uw bezoek aan onze website(s) is bovendien beveiligd met een SSL-certificaat. Dit

betekent dat uw verbinding met de website takeyoutime.com privé is. U herkent dit beveiligingsteken aan het groene slotje voor de url. Dit is een extra beveiliging die het surfen op deze website veiliger maakt.

Opslagperiode social media platforms.

Alle informatie die u deelt op social media platforms zoals instagram en facebook (niet uitputtende lijst) die in verband staan met de activiteiten van takeyoutime.com zijn eigendom van die social media providers. U bent daar verantwoordelijk voor uw eigen privacy en wij raden u aan: elke maand uw wachtwoorden te veranderen en zeer veilige wachtwoorden te gebruiken, uw persoonlijke informatie niet te delen met andere mensen op die platformen / facebook groepen, op te letten door te reageren op vriendverzoeken en berichten van andere deelnemers op die platformen, … Bij inbreuken op die sociale mediakanalen neemt u best zo snel mogelijk contact op met de respectieve eigenaar zoals Facebook.

 

UW RECHTEN

Recht van toegang

U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij takeyoutime.com worden geregistreerd en bewaard. U kunt dit doen door een e-mail te sturen via de contactpagina’s. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op correctie

Zijn uw gegevens onjuist? Of zijn uw gegevens gewijzigd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren. U kunt uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.

Recht op overdracht Indien u de gegevens die bij takeyoutime / Green Fit Beauty Concept zijn opgeslagen nodig heeft in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, heeft u het recht op overdracht. Green Fit Beauty Concept dient al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Uw rechten

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via info@takeyoutime.com als u klachten heeft over uw privacy.

PLICHTEN

Take You Time / Green Fit Beauty Concept verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van Take You Time diensten of producten via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die gevraagd worden te verstrekken zijn de minimale gegevens die nodig zijn om de diensten of producten aan te bieden. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Indien deze verplichte informatie niet wordt verstrekt, kan takeyoutime.com u niet informeren over nieuwe gezondheidsfeiten, promoties, (gratis) workshops,…. Indien het noodzakelijk is om informatie die u met ons gedeeld heeft te delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen, zullen wij u om toestemming vragen.

Take You Time kan het recht omvatten om de gegevens toegankelijk te maken wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Green Fit Beauty Concept dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze entiteiten te beschermen). Wij proberen uw recht op privacy altijd zo veel mogelijk te respecteren.

 

Herroepingsrecht online aankopen

Als u zich online heeft aangemeld en/of betaald heeft voor voor een online workshop of coachingstraject, heeft u het recht om dit contract binnen 14 dagen te annuleren zonder een reden op te geven, dit is geen wettelijke verplichting voor een digitaal product maar een extra service van ons uit. Die extra herroepingstermijn verloopt na 14 dagen na de dag van het afsluiten van het contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren over uw beslissing dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (een brief of e-mail).

Green Fit Beauty Concept

Maurits Sabbestraat 2

9050 Gentbrugge

Email: via contactpagina

Om de deadline van het herroepingsrecht te halen, moet uw bericht ons bereiken voor het verstrijken van de annuleringsperiode.

Indien u uw contract opzegt, vergoeden wij alle betalingen die wij van uw hebben ontvangen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bericht.

Wij zullen de betalingen op dezelfde betaalwijze vergoeden die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Aan de terugbetaling zijn geen kosten verbonden tenzij het gaat om een fysiek product dat via post of koerier moet worden teruggezonden, hier gelden de normale tarieven gekend bij de verzenddienst.

Indien u intekent voor een langdurig coachingstraject (van minstens 4 weken) betaalt u ofwel in 1 bedrag voor uw traject of maandelijks uw maandbijdrage voor het verstrijken van de betaaltermijn en maandelijkse vervaldatum. Annuleren na de 14-dagen herroepingstermijn kan enkel mits betaling van de reeds verstreken maanden coaching die u volgde, enkel na een schriftelijk akkoord van ons en mits een opzegtermijn van minimum 3 maanden waarbinnen u nog steeds maandelijkse betaling verschuldigd bent, waarna we de maandelijkse betalingen stopzetten. De duur van de abonnementsformule wordt u aangegeven op het moment van instappen en kan niet verminderd worden.

Tickets voor een korte duur online workshop kunnen niet meer geannuleerd worden van zodra de workshop gestart en online is. Technische problemen van uw kant kunnen geen reden zijn om te annuleren.

Bij de aankoop van pakketten met consulten gelden dezelfde termijnen. De vooraf aangekochte consulten dienen binnen de afgesproken termijn te worden opgenomen zijnde met een patroon van 2-wekelijkse gesprekken voor een optimaal resultaat in mijn methode. Enkel in onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden en kan bekeken worden of een gedeeltelijke terugbetaling aan de orde is. Indien er geen akkoord bereikt wordt zal dan ook geen terugbetaling gebeuren.

Toegang tot de leermodules en studiemateriaal

U staat zelf in voor het opslaan van de modules en studiemateriaal die u aanleert tijdens uw traject. Niet alle materiaal kan gedownload worden. Afhankelijk van het traject waar u instapte heeft u ‘levenslange’ toegang tot het portaal (beperkt tot stopzetting van onze bedrijfsactiviteiten of stopzetting van de samenwerking met ELOPAGE) of tijdelijke toegang tot het einde van uw traject. Indien u vergeten bent de studiematerialen tijdig te consumeren of op te slaan kunnen we achteraf geen toegang meer geven noch de gemiste informatie via een andere weg bezorgen. Indien u koos voor een programma met ‘levenslange’ toegang en door een fout/beslissing van ons wordt het programma in het portaal verwijderd dan zullen wij in de mate van het redelijke het studiemateriaal ter beschikking stellen via een éénmalige downloadlink die na het u bezorgen binnen de 2 dagen moet door u gedownload worden.

Boeken van coaching digitaal, bij u thuis of in de praktijk.

Geboekte afspraken ongeacht waar ze doorgaan en hoe ze geboekt zijn dienen steeds minstens 24 u op voorhand geannuleerd te worden. Doet u dat niet dan wordt het consult aangerekend. Verwittigen doet u steeds via de de digitale knop in uw bevestiging van de afspraak waar u ook meteen een nieuwe afspraak kan kiezen ter vervanging of via mail. Indien coaching inbegrepen is in uw traject dient die steeds binnen de termijn van uw traject te worden opgenomen en zoals aangegeven in het door u gekozen traject. U kan dus geen afspraken opsparen. Indien u wegens persoonlijke redenen deze afspraken niet kan nakomen dan kan u een mail sturen waarbij we zullen kijken hoe we u tegemoet kunnen komen in de mate van het redelijke en mogelijke.

 

Beperkingen aan het gebruik van aangekochte materialen

Tenzij anders aangeduid, verlenen wij u een niet-exclusief en niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van deze Website, coachingstrajecten (zowel fysiek als digitaal), boeken, workshops,… en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U aanvaardt dat deze Website informatie, software, foto’s, video, tekst, grafische voorstellingen, muziek, geluid, vragen, creatieve suggesties, berichten, commentaar, feedback, oefeningen, ideeën, recepten, aantekeningen, tekeningen, artikelen en andere materialen (verder omschreven als: “Inhoud”) bevat die beschermd worden door auteursrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, merkrechten, en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en dat deze rechten geldig zijn en in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog worden ontwikkeld, beschermd worden. De gehele Inhoud is beschermd door toepasselijk auteursrecht, inclusief Belgisch en Europees auteursrecht (en, indien van toepassing, vergelijkbare wetgeving in ander jurisdicties. Alle merken die op deze Website staan zijn merken van hun respectievelijke eigenaren. Materiaal behorende tot “De Inhoud”,  mag u noch gedeeltelijk noch in zijn geheel, kopiëren, bewerken, openbaar maken, uitzenden, distribueren, uitvoeren, deelnemen in de overdracht of verkoop, bewerkte werken maken, of op welke wijze dan ook exploiteren, tenzij, en voorzover dat nodig is, voor toegang of gebruik van de Website of het leerplatform (bv KAJABI of ELOPAGE), in overeenstemming met deze Voorwaarden. Het louter downloaden van “De Inhoud” op uw computer, geeft u geen eigendomsrechten op deze Inhoud.

Heeft u nog vragen? Neem dan zeker contact met ons op via de contactpagina.

Onze algemene voorwaarden kan u vinden via deze link

 

Green Fit Beauty Concept

Lies Helsloot

Maurits Sabbestraat 2,  9050 Gentbrugge, Belgium

E-mail: zie contactpagina

BTW BE 0632 457 816

 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op via het contactformulier op deze site www.takeyoutime.com